حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی
حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصادی ملی

منشور اخلاقی

اخلاق، اصل اساسی کار

منشور-اخلاقی

ما به عنوان مسئولین و مجریان “فروشگاه اینترنتی تخصصی اعزام یدک”، با توکل به خالق بی‌همتای هستی و در جهت تحقق منافع سازمانی و ایجاد رضایت‌مندی مشتریان که سرمایه‌های اصلی این مجموعه هستند به رعایت اصول زیر معتقدیم:

– توجه به منافع مشترک:
معتقدیم که بی‌تردید سرنوشت منافع و رضایت‌مندی شغلی ما، بطور اجتناب ناپذیری با منافع مشتریان و رضایت ایشان گره خورده است.

– ادب، سرعت و دقت:
برآنیم تا با رفتاری مودبانه و خدمات‌رسانی سریع و بدون خطا، آن‌چه را که شایسته و پاسخ حسن اعتماد شماست ارائه نماییم.

– رعایت اصول اخلاقی در تبلیغات:
ما برآنیم تا به دور از دگرگون نمایی در تبلیغات و فریب کاسب کارانه‌، با ارائه خدمات صادقانه فعالیت نماییم.

– استماع موثر و پاسخگویی:
تفکر مشتری مدار و اخلاق محور حاکم بر گروه مدیریتی این فروشگاه ایجاب می‌کند که با استماع پرحوصله و نکته‌یاب، به سخنان و نظرات مشتریان توجه نموده و بدون ذره‌ای تساهل و بهانه‌جویی، مسئولانه پاسخگوی عملکرد خویش باشد.

– رازداری و امانت‌داری:
تفکر اخلاق مدار حاکم بر گروه مدیریتی این مجموعه، راز داری و امانت‌داری از اطلاعات مشتریان را وظیفه خود می‌داند.

– رفتار در مقابل رقبا:
این مجموعه رقابت را ابزاری برای پیشرفت می‌داند و نه بهانه‌ای برای تخریب؛ لذا ما هرگز از شیوه تخریب در مقابل رقبای خویش استفاده نخواهیم کرد و قطعاً و ضرورتاً بر استعداد، دارایی و توانایی خویش متکی خواهیم بود.

سبد خرید